Tuesday, January 25, 2011

Op. 37, No. 1: Den första kyssen - Music by: Jean Sibelius (1865 -1957) Text by: Johan Ludvig Runeberg (1804 - 1877)

På silvermolnets kant satt aftonstjärnan,
pɔ sɪlvɛrmɔlnɛts kant sat aftɔnʃɛrnan,

från lundens skymning frågte henne tärnan:
frɔn lɔndɛns ʃymnɪŋ frogtɛ hɛn:nɛ tɛrnan:

Säg, aftonstjärna, vad i himlen tänkes,
sæg aftɔnʃɛrna, vad i hɪmlɛn tɛnkɛs,

när första kyssen åt en älskling skänkes?
nær førsta çys:sɛn ɔt ɛn ɛlsklɪŋ ʃɛnkɛs?

Och himlens blyga dotter hördes svara:
ɔ(k) hɪmlɛns blyga dɔt:tɛr hørdɛs svara:

På jorden blickar ljusets änglaskara,
pɔ jɔrden blɪkar ljysɛts ɛŋlaskara,

och ser sin egen sällhet speglad åter;
ɔ(k) sɛr sɪn egɛn sɛl:lhɛt spɛglad ɔtɛr;

blott döden vänder ögat bort och gråter.
blɔt dødɛn vɛndɛr øjat bɔrt ɔ(k) grɔtɛr.


No comments:

Post a Comment